O szkole
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło

Zapamiętaj


Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy?

Facebook Like Box
O szkole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zwizku z art. 58 ust. 1 i ust 6 , art. 62 ust. 1 ust. 3 i ust 5 b oraz art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.12 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co nastpuje:

Z dniem 1 wrzenia 2015 r. tworzy si Zesp Szk nr 1 w Koninie z siedzib przy
ul. Leopolda Staffa 5 zwany dalej ?Zespoem Szk? w skad, ktrego wchodzi bd
nastpujce szkoy:
1) Szkoa Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5,
2) Gimnazjum nr 4 im. Noblistw Polskich w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5.